ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Başlama Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Asıl ve Yedek katılımcı listesinin ilânı

Kesin Kayıtlar

Bilim okulu başlangıç tarihi

Bilim okulu bitiş tarihi

:15 Nisan 2019

: 13 Mayıs 2019

: 20 Mayıs 2019

: 20-27 Mayıs 2019

: 17 Haziran 2019

: 28 Haziran 2019