Başvuru Başlama Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Asıl ve Yedek katılımcı listesinin ilânı

Kesin Kayıtlar

Bilim okulu başlangıç tarihi

Bilim okulu bitiş tarihi

: 7 Temmuz 2020

: 20 Temmuz 2020

: 21 Temmuz 2020

: 21-27 Temmuz 2020

: 5 Ağustos 2020

: 14 Ağustos 2020

ÖNEMLİ TARİHLER