AMAÇ

Ülkemiz nüfusunun artan hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında önemli rezervlere sahip deniz ve su kaynaklarımızın, kirlenme, küresel ısınma ve aşırı avcılık gibi etkenlerden korunması, su ürünleri ile barışık sağlıklı bir toplum olmanın değeri ve sucul yaşama karşı duyarlılığın gelecek nesillere aktarımı ülkemiz için stratejik anlamda önem taşımaktadır.

 

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı tarafından desteklenen ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Tolga TOLON koordinatörlüğünde, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Milli Eğitim Vakfı Özel Güzelbahçe Koleji ortaklığı ile yürütülen SU ÜRÜNLERİ KAŞİFLERİ projesinin temel amacı, toplumumuzun geleceğini temsil eden çocuklarımızı, yaşamın temelini oluşturan deniz ve sucul ekosistem bilimi ile buluşturmaktır.

HEDEF

Çocukların sucul hayatı ve sucul bilimi tüm yönleri ile keşfetmelerini sağlamayı hedefleyen Su Ürünleri Kaşifleri projesinin eğitim programında yer alan 35 farklı etkinlik ile,

 

· su bilimi ve sucul yaşama ilişkin basit bilimsel olgular hakkında temel motivasyonun oluşturulması,

· merak uyandırarak, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi,

· denizler ve su canlılarının eğlenceli uygulamalı inceleme ve gözlemlerle tanınması,

· deniz ve kıyı kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri konusunda farkındalık oluşturulması,

· çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırılması,

· sürdürülebilir sucul yaşam ve üretimin sağlanması için toplumdaki bireylerin üzerine düşen sorumlulukların tanımlanması,

· dünyada ve ülkemizde önemli bir tarımsal üretim dalı olan su ürünleri yetiştiriciliğinin tanıtılması, insan sağlığı ve ülke ekonomisi yönünden su ürünleri üretiminin önemi hakkında bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

EĞİTİM

Su Ürünleri Kaşifleri projesinin 2020 eğitim dönemi sürecinde yenilikçi bir eğitim yaklaşımı olan STEM+A eğitim planı benimsenerek, katılımcı yaş grubuna uygun çok eğlenceli ve öğrencilerin katılımı ile tamamen uygulamalı ve etkileşimli eğitim programı uzman eğitmenler tarafından yürütülecektir

 

Ege Üniversitesi Bornova Ana Kampüsü’nde yer alan Su Ürünleri Fakültesi ile İzmir’in Güzelbahçe İlçesi’nde yer alan Milli Eğitim Vakfı Özel Güzelbahçe Koleji laboratuvar ve dersliklerinde, 17-28 Haziran 2019 tarihleri arasında 2 hafta (10 iş günü) süreyle gerçekleştirilecek olan Su Ürünleri Kaşifleri Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu eğitim programı kapsamında:

 

-   Kimya, Biyoloji ve Fizik laboratuvarlarında deneyler

-   Bilgisayar laboratuvarında e-öğrenme uygulamaları

-  Sucul canlıların mikroskop altında incelenmesi, balık pazarı, balıkçı gemileri, akvaryumlar ve balık çiftliklerinin gözlemlenmesi

-  Çevre koruma bilincinin kazandırılmasını amaçlayan oyunlar

-  Suda yaşam temalı sanatsal (resim, drama, vb) faaliyetler

-  Su Ürünleri teknolojileri temalı tasarım ve model oluşturma oyunları

-  Deniz Kirliliği hakkında farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler

-  Eğitim kapsamında yer alan konulara ilişkin uygulama, gözlem ve araştırmaları içeren saha çalışmaları projenin yenilikçi eğitim yöntemlerini oluşturmaktadır.

 

Su Ürünleri Kaşifleri Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu’nda, Su Ürünleri, Fen Bilimleri, Kimya, Biyoloji ve Görsel Sanatlar konularında uzun süreli bilgi ve deneyime sahip Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde görev yapan 4 Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Vakfı Özel Güzelbahçe Koleji’nde görev yapan 4 Uzman Öğretmen ile 2 rehber, eğitim programının katılımcı öğrencilere aktarımında görev almaktadırlar.

BEKLENEN ETKİ

Su Ürünleri Kaşifleri etkinlik programı sonucunda sucul yaşam, çevre duyarlılığı ve sorumluluğu, deniz sevgisi, su ürünleri ile sağlıklı beslenme ve sularda üretim konularında kazandıkları bilgi, tecrübe ve sorumlulukları öncelikle doğa dostu bireyler olarak kendilerinin benimseyip davranış biçimine dönüştürmeleri daha sonra ise sosyal etkileşim ve örnek davranış ile aile, yakın çevre ve topluma aktarmaları ve farkındalık oluşturmaları beklenmektedir.

 

Projenin yürütülmesi ve sonuçlanması sonrasında elde edilen etkinin toplumun geniş bir kesimine yayılması amacıyla projenin resmî web sitesi (www.suurunlerikasifleri.org), instagram ve twitter sosyal medya hesapları Mart 2019 tarihinden itibaren yayında olup, etkinlik programı süresince zengin bir içerikle güncel tutulacaktır. Su Ürünleri Kaşifleri’ nin proje süresi ile sınırlı kalmayan ve projede belirtilen aynı amaçlarla toplumun tüm kesimlerini bilgilendirmeye devam bir Bilim Okulu platformu olması hedeflenmektedir.