BASIN BÜLTENİ

SU ÜRÜNLERİ KAŞİFLERİ

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nin gerçekleştirdiği “Su Ürünleri Kaşifleri”, projesi, Ege Üniversitesi’nin bilimi topluma yayma misyonu doğrultusunda tasarlanarak, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, 2018-2019 döneminde başvuru yapan 450 proje arasından seçilen 85 proje arasında yer almıştır.

 

 

Projenin amacı; yaşamın temelini oluşturan deniz ve su canlılarının ekosistemdeki önemini, ülkemizin geleceğini temsil eden çocuklarımıza öğretmek ve onları sucul ekosistem bilimiyle tanıştırmaktır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon’un koordinatörlüğünde 3 öğretim üyesi, 4 eğitmen ve 2 rehber öğretmenden oluşan proje ekibi ile, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Milli Eğitim Vakfı Özel Güzelbahçe Koleji ortaklığında gerçekleştirilen projenin hedef kitlesini devlet okullarında öğrenim gören 12-13 yaş aralığındaki ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. 35 farklı etkinlikle ülke ekonomisi yönünden su kaynakları, su ürünleri üretimi ve sucul ekosistemin önemi konusunda farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda projeye özel tasarlanan eğitim içeriğinde su kimyası ve hidrodinamik deneyleri, mikroskop altında sucul yaşamın incelenmesi, balık pazarı, balıkçı gemileri, şehir akvaryumları ve balık çiftlikleri gezileri, deniz ve kıyı kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan grup oyunları, suda yaşam temalı sanatsal (resim, drama) faaliyetler ve su ürünleri teknolojileri tasarım ve model oluşturma uygulamaları yer almaktadır.

 

Proje eğitim ve etkinlikleri, 17-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin biyoloji, mikroskop, bilgisayar ve akvaryum laboratuvarlarında, 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında ise Milli Eğitim Vakfı Özel Güzelbahçe Koleji’nde olmak üzere 2 hafta sürecektir. Ayrıca, 21 Haziran 2019 tarihinde Güzelbahçe sahilinde halk ve basın organlarının izleyici olarak katılacağı “Kıyılarımız Tertemiz” isimli kıyı temizleme oyunu katılımcı öğrenciler tarafından oynanacaktır. Etkinlik sonucunda çocukların kazandıkları bilgi, tecrübe ve sorumlulukları öncelikle doğa dostu bireyler olarak kendilerinin benimseyip davranış biçimine dönüştürmeleri daha sonra ise sosyal etkileşim ve örnek davranış ile aile, yakın çevre ve topluma aktarmaları ve su ürünleri hakkında farkındalık oluşturmaları beklenmektedir.

 

Projenin Resmi Web Adresi:  www.suurunlerikasifleri.org