HEDEF KİTLE

Su Ürünleri Kaşifleri projesinin hedef kitlesini öğrenmeye açık, birbirlerinden etkilenebilen ve ömür boyu süren beslenme alışkanlıklarını geliştirebilecekleri erken yaşlarında olan çocuklar oluşturmaktadır. Bu amaçla proje merkezi olarak seçilen İzmir Güzelbahçe İlçesi’nde faaliyet gösteren devlet ve vakıf okullarının ortaokul 7. sınıfında öğrenim gören, 12-13 yaş aralığında, temsil ve bilgi aktarım yeteneği yüksek, diğer öğrencilerle ortak çalışmalara katılabilen, uyumlu ve kurallara uygun davranış benimseyebilen, fikir ve görüşlerini ifade etme konusunda cesaretli ve öğrendiklerini paylaşabilen 30 çocuk katılımcı grubunu oluşturmaktadır.